За Сайта

"Предизвикай правото!" е професионален правен сайт (ISSN 1314-7854), фокусиран върху "трудните" въпроси в правото – въпросите без отговор и въпросите с няколко верни отговора. Той е предназначен за професионалистите юристи и за всеки, който притежава смелостта да задава трудните въпроси.

"Предизвикай правото!" е отворена общност, търсеща пресечните точки на професионалното трудолюбие, желанието за знание и приятелството.

Рожденият ден на "Предизвикай правото!" е 24 Декември 2010 г.

 

 

 

"Когато един охлюв реши да изкачи Фуджи, той ще го направи!"

"Човек придобива опит за нещо единствено като се приближава към него. Който стига прекалено бързо някъде, не се намира никъде. Старите жители на Австралия казвали, че след като дълго време са вървели пеш, преди да достигнат мястото, за където са тръгнали, трябва да поседнат за няколко часа, за да има време душата им да ги настигне. Някога пътуването е било опит и тогава човек е пристигал на дадено място променен… който пристига на дадено място винаги същият, то и местата, на които пристига, ще заприличат едно на друго.

(Рюдигер Сафрански, Колко глобализация може да понесе човекът? С. 2006, с. 87)

 

Настоящият сайт има за цел да бъде част от едно пътуване, в което никой не остава същият…

 

Пътуване, при което си задаваме въпроси, приближаващи ни до жизнения извор на правото – там, където рутината отстъпва място на удивлението, а зададеният с любопитство въпрос е по-силен от отговора. И нека когато прочетем следващата публикация, желанието ни е да спрем за няколко минути, "за да има време душата ни да ни настигне"…

 

И тъй като всяко пътуване започва с първата крачка:

Dimidium facti qui coepit habet: sapere aude! 

"Който е започнал, той е наполовина свършил: осмели се да знаеш!".

(призивът е отправен от Хораций към човека, който чакал водата да изтече, за да премине на другия бряг на потока. Излишно е да се каже колко дълго би чакал този човек…)

 

Защо ChallengingTheLaw?

Има въпроси, задаването на които крие неизбежен риск. Има мнения, които се защитават по-трудно и изискват смелост, за да застанеш зад тях. Има мнения, които изискват да преминеш установената граница, за да експериментираш с различен поглед и с ново възможно решение.

Именно тези мнения превръщат рутината в предизвикателство, а монолога – в дискусия.

За мен е удоволствие, че участвам в подобни дискусии.

Надявам се, че те са полезни за читателя.

Sapere aude!

 

Какво ще се публикува в ChallengingTheLaw?

В ChallengingTheLaw ще се публикуват два основни вида материали:

дискусионни юридически въпроси от ежедневната практика – въпроси, които предизвикват правото на "микрониво", и

- по-екзотични юридически теми, свързани с развитието на правото – въпроси, които изискват генерирането на нови законодателни разрешения на "макрониво".

Ще споделя с Вас и някои от своите статии и изследвания във всяка една от посочените области.

С радост ще посрещна Вашите коментари и предложения за решения!

 

С какво ChallengingTheLaw би могъл да бъде полезен за своите читатели?

Основната идея на ChallengingTheLaw е споделената гледна точка на автора да провокира дискусия.

Коментирайте статиите, независимо от датата на публикуването им. Аз ще отговоря на Вашия коментар. Публикациите са посветени на въпроси, които запазват своята актуалност, което позволява блогът да се използва в неговата цялост. За да подпомогна това, съдържанието на блога е обособено като отделна страница.

Фокусът при разглеждането на въпросите ще бъде върху действащото българско право, без обаче да се изпуска световният контекст, в който то функционира.

За мен ще е удоволствие, ако ми изпратите по e-mail правен въпрос (и Вашите предложения за отговор – разбира се), който Ви е накарал да се замислите и чиито възможни решения бихте искали да обсъдим заедно. Част от най-интересните въпроси ще се опитам да поставя на обсъждане в рамките на настоящия блог.

Става въпрос за дискусии, а не за правни консултации :)

 

С какво ChallengingTheLaw може да бъде полезен за авторите?

Ще се радвам всеки, който смята, че познанството и общуването с мен може да му бъде полезно, да се свърже с мен на посочения имейл: stoyan.stavru (at) gmail (dot) com.

Всички автори могат да разчитат на моята подкрепа и конструктивно мнение. ChallengingTheLaw.com може да публикува техни статии и публикации, ако те желаят да бъдат част от него :)

NB: Професионален правен сайт ChallengingTheLaw притежава собствен ISSN (International Standard Serial Number): ISSN 1314-7854. ISSN е международен идентификационен номер, аналогичен на ISBN-а при книгите, който осигурява на всички статии в сайта качеството на публикации в официално периодично издание.

С какво приятелите на ChallengingTheLaw могат да подпомогнат идеята?

Ако смятате, че инициативата ChallengingTheLaw заслужава подкрепа и че Вие бихте могли да й помогнете – с идеи, участие, редактиране, предлагане на текстове, теми и каквото друго прецените, с радост ще очаквам вашите предложения на следния имейл адрес: stoyan.stavru (at) gmail.com. 

 

Какви са правилата?

За да бъде по-ефективна и по-приятна дискусията, бих искал да Ви предложа няколко основни правила за взаимодействие в рамките на виртуалното пространство на настоящия блог. Те са следните:

1. Да уважаваме другите – да се опитаме да разберем техните аргументи и съображения преди да им "наложим" :) своето мнение

NB: всички нецензурни или груби коментари ще бъдат изтривани;

2. Да уважаваме различията – различното мнение, различното отношение, различния опит. Когато всички мислим еднакво, никой не мисли достатъчно ;) ;

3. Да бъдем смели – да задаваме интересуващите ни въпроси, освободени от притеснението "Дали няма да зададем глупав въпрос?" (Глупав е единствено незададеният въпрос);

4. Да мислим творчески – да правим аналогиите и сравненията, които естествено свързваме със съответния въпрос;

5. Да даваме ("блОгодарност") – да коментираме и да споделяме мислите си, защото това ще обогати най-вече нас самите. Оставените коментари са най-добрата награда за усилията на автора;

6. Да бъдем открити – да запазим съзнанието си чисто и отворено за идеите на другите, и разбира се:

7. Да се забавляваме!

Аз лично ще положа максимални усилия, за да изпълня посочените правила.

Ще очаквам същото и от Вас.

Стоян Ставру

 

Още за сайта:

Интервю за целите, които си поставя ChallengingTheLaw ;) , направено за списание .Net Септември 2011 г., може да прочетете тук.

 

Адрес и контакти:

гр. София, п. к. 1421,

ул. "Добър юнак" № 11, вх. А, ет. 1, ап. 1

stoyan.stavru (at) gmail (dot) com

+359888280888

Местоположение на картата:

 

 

Авторски права

NB: Всички публикации и коментари в блога могат да бъдат цитирани в други сайтове или в статии в печата с отбелязване на авторството, датата на публикуването им и източника (ISSN-а на сайта и URL адреса на съответната публикация).

Същото важи и за всички снимки в блога, при използването на които като източник следва да се посочи с видим шрифт challengingthelaw.com.

Comments are closed.