Category Archives: Вещно право

Решение № 35/18.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 3422/2016 г., ГК, 2-о отд.

Решение № 35/18.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 3422/2016 г., ГК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 50 ЗС чл. 53 ЗС чл. 109, ал. 1 ЗС чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУТ [чл. 50 ЗС] … Continue reading

Вещно право ,

Решение № 124/06.01.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2188/2016 г., ГК, 2-о отд.

  Решение № 124/06.01.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2188/2016 г., ГК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 75 ЗС чл. 76 ЗС чл. 108 ЗС чл. 130 ГПК [чл. 75 ЗС] Владението на недвижим имот или … Continue reading

Вещно право, Граждански процес ,

Решение № 17/01.03.2017 г. на ВКС по т. дело № 2923/2016 г., ГК, II-о г. отд.

  Решение № 17/01.03.2017 г. на ВКС по т. дело № 2923/2016 г., ГК, II-о г. отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 69 ЗС [чл. 69 ЗС] Предполага се, че владелецът държи вещта като своя, докато не се докаже, че … Continue reading

Вещно право ,

По някои въпроси на вписването, добросъвестното владение и придобивната давност, поставени в съдебната практика

(статията за пръв път е публикувана в сп. "Собственост и право", 2016, № 7, с. 5-15)   Съгласно чл. 70, ал. 1 ЗС добросъвестен владелец е този, който владее вещта на правно основание, годно да го направи собственик, без да … Continue reading

Вещно право ,

Derechos de la naturaleza – entre la escatologia ecologica y la teoria legal

(The article was published in Bulgarian: "Права на природата – насред екологичната есхатология и правната теория?", in journal Sociological Problems, 2016, № 1-2, p. 146-166)   Autor: Stoyán Stavru, doctor en Filosofía y doctor en Derecho Traducción del búlgaro al español: Nikolay … Continue reading

Биоправо, Вещно право, Гражданско право ,

Права на природата – насред екологичната есхатология и правната теория?

(статията е публикувана за пръв път в сп. Социологически проблеми, 2016, № 1-2, с. 146-166)   С нарастването на екологичните проблеми и най-вече с увеличаването на интензивността на неблагоприятните за човека климатични промени, все по-често се поставя въпросът за защита … Continue reading

Биоправо, Вещно право, Гражданско право , ,

Гражданскоправната сделка в качеството си на правно основание по смисъла на чл. 70, ал. 1 ЗС. Проблеми при отпадането с обратна сила на придобивното основание

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem   Увод Правните основания по смисъла на чл. 70, ал. 1 ЗС представляват 1)прехвърлителните сделки, 2)административните актове с вещноправни последици и 3)съдебните решения по конститутивни искове относно право … Continue reading

Вещно право , ,