Category Archives: Трудово право

Ползват ли се съдиите, прокурорите и следователите от предварителната закрила при уволнение по чл. 333 КТ?

1. Становището на Върховния административен съд В производство по съдебно оспорване на дисциплинарно наказание дисциплинарно освобождаване от длъжност (чл. 308, ал. 1, т. 6 ЗСВ), наложено на съдия, състав на Върховния административен съд1 (ВАС) е приел, че наказаният съдия се … Continue reading

Трудово право

Архив за правни науки. Библиография (1940-1943)

  Списание „Архив за правни науки“ започва да излиза от печат през есента на 1940 г. като продължител на сп. „Юридически архив“ (1929-1940). Негов редактор е проф. Любен Диков, а постоянни сътрудници проф. Любомир Владикин, проф. Димитър Силяновски, проф. Петко … Continue reading

Библиографии, Вещно право, Граждански процес, Гражданско право, Конституционно право, Облигационно право, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Март 2015 г. (част II)

Част втора: проблеми на трудовото право, на гражданската конфискация и на гражданския процес (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните решения са на автора и не изчерпват въпросите, поставени в … Continue reading

Граждански процес, Трудово право , , ,

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Февруари 2015 г. (Част II)

Част втора: проблеми на трудовото, семейното и наследственото, процесуалното право и правото на ЕС (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните решения са на автора и не изчерпват въпросите, поставени … Continue reading

Граждански процес, Европейско право, Семейно и наследствено право, Трудово право , ,

Публичноправни проблеми на трудовото право – представяне

  Здравейте! Радвам се, че отделихте от времето си, за да споделите една от победите на съюза между интелектуалния труд и творческото удоволствие в екипа на Професионален правен сайт ChallengingTheLaw. Преди да дам думата на главните действащи лица днес, бих … Continue reading

Трудово право , ,

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Януари 2015 г.

(Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните решения са на автора и не изчерпват въпросите, поставени в съответното решение. В част от резюметата въпросите за допускане до касация и техните … Continue reading

Вещно право, Граждански процес, Гражданско право, Облигационно право, Семейно и наследствено право, Трудово право

За някои специфики при работата на трудов договор с изпитателен срок

    1. Въведение Постоянно проявяваната от пазара на труда и отговаряща на неговото непрекъснато развитие тенденция към гъвкавост при уреждането на трудовите правоотношения между работодателя и работника или служителя намира своето отражение в нарастващото значение на някои законови специфики, … Continue reading

Трудово право