Category Archives: Търговско право

Решение № 16/09.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 50185/2016 г., ГК, 1-о отд.

Решение № 16/09.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 50185/2016 г., ГК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 110 ЗЗД чл. 111, б. „в“ ЗЗД чл. 342, ал. 2 ТЗ чл. 345, ал. 1 ТЗ [чл. 110 ЗЗД] … Continue reading

Гражданско право, Облигационно право, Търговско право ,

Определение № 122/14.03.2017 г. на ВКС по ч. търг. дело № 163/2017 г., ТК, 1-о отд.

Определение № 122/14.03.2017 г. на ВКС по ч. търг. дело № 163/2017 г., ТК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 171 ЗЗД чл. 4, б. „л“ ПВ чл. 16, ал. 1 ТЗ [чл. 171 ЗЗД] Прехвърлянето и залагането на … Continue reading

Граждански процес, Облигационно право, Търговско право ,

Решение № 93/02.05.2017 г. на ВКС по търг. дело № 53672/2015 г., ГК, 4-о отд.

Решение № 93/02.05.2017 г. на ВКС по търг. дело № 53672/2015 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 147, ал. 1 ЗЗД [чл. 147, ал. 1 ЗЗД] Поръчителят остава задължен и след падежа на главното задължение, ако кредиторът … Continue reading

Граждански процес, Облигационно право, Търговско право ,

Решение № 186/30.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2410/2015 г., ТК, 1-о отд.

Решение № 186/30.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2410/2015 г., ТК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 74 ТЗ [чл. 74, ал. 1–4 ТЗ] Всеки съдружник или акционер може да предяви иск пред окръжния съд по седалището … Continue reading

Граждански процес, Търговско право ,

Определение № 60/03.02.2017 г. на ВКС по ч. търг. дело № 2192/2016 г., ТК, 2-о отд.

Определение № 60/03.02.2017 г. на ВКС по ч. търг. дело № 2192/2016 г., ТК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 637, ал. 2 ТЗ [чл. 637, ал. 2 ТЗ] Спряното производство се прекратява, ако вземането бъде прието при условията … Continue reading

Граждански процес, Търговско право ,

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през месец юли 2016 г.: търговски сделки

1. Неустойка, уговорена в полза на наемодателя при предсрочно прекратяване от наемателя на договор за наем, определена в размер на наемните вноски за периода от прекратяване на договора до изтичане на уговорения в него срок, е нищожна (чл. 26, ал. … Continue reading

Търговско право ,

Решение № 14/27.01.2017 г. на ВКС по т. дело № 1453/2014 г., ТК, 2-о отд.

  Решение № 14/27.01.2017 г. на ВКС по т. дело № 1453/2014 г., ТК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 38, ал. 1 ЗЗД [чл. 38, ал. 1 ЗЗД] Представителят не може да договаря от името на представлявания нито … Continue reading

Гражданско право, Търговско право ,