Tag Archives: завет

Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е заветът ?

                                         (Статията е публикувана за пръв път в сп. "Собственост и право", 2015, кн.3, приложение) За да бъде владелецът добросъвестен, той трябва да владее имота на правно основание, годно да го направи собственик, без да знае, че праводателят му … Continue reading

Вещно право, Семейно и наследствено право ,

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Март 2015 г. (част I)

  Част първа: проблеми на oбщата част на гражданското право, на облигационното, вещното, семейното и наследственото право (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните решения са на автора и не … Continue reading

Вещно право, Граждански процес, Гражданско право, Облигационно право, Семейно и наследствено право, Търговско право , , , , , , , ,

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Февруари 2015 г. (Част II)

Част втора: проблеми на трудовото, семейното и наследственото, процесуалното право и правото на ЕС (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните решения са на автора и не изчерпват въпросите, поставени … Continue reading

Граждански процес, Европейско право, Семейно и наследствено право, Трудово право , ,

Убийство на наследник по завещание или заветник от завещателя

  Има ли мълчалива отмяна на завещанието?   Казусът Съпруг се прибира вкъщи и заварва съпругата си да му изневерява с любовник. В пристъп на ревност вади огнестрелно оръжие и застрелва и двамата, а след това прострелва и себе си. … Continue reading

Семейно и наследствено право , , ,

Още веднъж за завета на владение

(в отговор на проф. Владимир Петров)     В началото на 21-ви век, когато космическата ера вече е период в историята на човечеството, когато компютърните и биотехнологиите са част от ежедневието на хората, когато комуникациите са по-бързи от всякога, а … Continue reading

Вещно право, Семейно и наследствено право ,

Завет на владение

(статията е публикувана в сп. „Собственост и право“, кн. 6, 2010, стр. 37-46) Осъществяваното от едно лице владение представлява част от неговото имущество, разглеждано като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Владението като фактическо състояние, свързано с определено правно … Continue reading

Вещно право, Семейно и наследствено право ,

Завет на наследство

(статията е публикувана в сп. „Собственост и право”,  2009, кн. 4, стр. 34-42) Въпросът за завета на наследството възниква в случаите на разпореждане с определено наследство по случай на смърт. Наследството може да бъде използвано като способ за индивидуализиране на … Continue reading

Семейно и наследствено право