Tag Archives: ВКС

Предложение за допълване на тълк. д. № 1/2017 г. по описа на ОСТК на ВКС

С настоящото предложение за допълване на образуваното на 24.01.2017 г. тълкувателно дело № 1/2017 г. по описа на ВКС, Търговска колегия[1],[2], депозирано на 2 юни 2017 г., председателят на Върховния касационен съд, заместник-председателят и ръководител на Търговската колегия, както и … Continue reading

Граждански процес, Търговско право ,

Решение № 125/04.07.2017 г. на ВКС по т. д. № 2591/2016 г., ТК, 1-о отд.

Решение № 125/04.07.2017 г. на ВКС по т. д. № 2591/2016 г., ТК, 1-о отд. Тълкувана правна разпоредба: чл. 62, ал. 2 ГПК чл. 694, ал. 4 ТЗ [чл. 62, ал. 2 ГПК] Срокът не се смята за пропуснат, когато … Continue reading

Съдебни решения

Определение № 96/30.05.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 425/2017 г., ГК, 1-о отд.

Определение № 96/30.05.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 425/2017 г., ГК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 135 ЗЗД чл. 19, ал. 3 ЗЗД чл. 637, ал. 6 ТЗ чл. 685, ал. 1 ТЗ [чл. 135 … Continue reading

Съдебни решения

Определение № 66/07.04.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 49/2017 г., ГК, 1-о отд.

Определение № 66/07.04.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 49/2017 г., ГК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 78, ал. 4 ГПК чл. 81 ГПК чл. 248, ал. 1 ГПК [чл. 78, ал. 4 ГПК] Ответникът има … Continue reading

Съдебни решения

Решение № 130/24.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 878/2016 г., ГК, 2-о отд.

Решение № 130/24.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 878/2016 г., ГК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 31, ал. 1 ЗН чл. 20 ЗН чл. 227, ал. 1 ЗЗД [чл. 31, ал. 1 ЗН] Наследник с право … Continue reading

Съдебни решения

Връчването на заповед за изпълнение след изменението на чл. 411, ал. 1 ГПК (ред., ДВ, бр. 50 от 2015 г.)

Kак следва да се извърши връчването на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, когато заявителят е посочил различен адрес на физическото лице-ответник от установените при служебната проверка на съда по чл. 411, ал. 1 ГПК настоящ и постоянен адрес? … Continue reading

Граждански процес ,

Решение № 16/09.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 50185/2016 г., ГК, 1-о отд.

Решение № 16/09.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 50185/2016 г., ГК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 110 ЗЗД чл. 111, б. „в“ ЗЗД чл. 342, ал. 2 ТЗ чл. 345, ал. 1 ТЗ [чл. 110 ЗЗД] … Continue reading

Съдебни решения