Tag Archives: ВКС

Решение № 16/09.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 50185/2016 г., ГК, 1-о отд.

Решение № 16/09.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 50185/2016 г., ГК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 110 ЗЗД чл. 111, б. „в“ ЗЗД чл. 342, ал. 2 ТЗ чл. 345, ал. 1 ТЗ [чл. 110 ЗЗД] … Continue reading

Гражданско право, Облигационно право, Търговско право ,

Решение № 35/18.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 3422/2016 г., ГК, 2-о отд.

Решение № 35/18.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 3422/2016 г., ГК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 50 ЗС чл. 53 ЗС чл. 109, ал. 1 ЗС чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУТ [чл. 50 ЗС] … Continue reading

Вещно право ,

Решение № 49/04.04.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50236/2016 г., ГК, 4-о отд.

Решение № 49/04.04.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50236/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 116, б. „а“ ЗЗД [чл. 116, б. „а“ ЗЗД] Давността се прекъсва: с признаване на вземането от длъжника.   Основание … Continue reading

Гражданско право, Облигационно право ,

Решение № 68/20.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 5827/2014 г., ГК, 4-о отд.

Решение № 68/20.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 5827/2014 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 36, ал. 2 ЗЗД чл. 75, ал. 1 и 2 ЗЗД [чл. 36, ал. 2 ЗЗД] Последиците от правните действия, … Continue reading

Гражданско право, Облигационно право ,

Определение № 89/22.05.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 1464/2017 г., ГК, 1-о отд.

Определение № 89/22.05.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 1464/2017 г., ГК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 280, ал. 2, т. 2 ГПК чл. 40 ЗУЕС [чл. 280, ал. 2, т. 2 ГПК] Не подлежат на … Continue reading

Граждански процес, Гражданско право ,

Решение № 83/26.05.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50394/2016 г., ГК, 4-о отд.

Решение № 83/26.05.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50394/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 147, ал. 1 ЗЗД [чл. 147, ал. 1 ЗЗД] Поръчителят остава задължен и след падежа на главното задължение, ако кредиторът … Continue reading

Облигационно право ,

Решение № 16/30.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2316/2016 г., ГК, 4-о отд.

Решение № 16/30.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2316/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 73 ЗГР чл. 128 НК чл. 9, ал. 1 ЗБДС чл. 20, т. 6 ПИБДС чл. 22, ал. 6, т. … Continue reading

Биоправо, Медицинско право ,