Tag Archives: технологии

Медицинските социални мрежи като модерни практики в бъдещето – биоетични и правни аспекти

(Александра Цветкова, Мария Петрова – статията е изнесена като доклад на Четвъртата национална конференция по биоетика и биоправо "Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето", 21.10.2017)   Медицински социални мрежи – предимства и недостатъци на модерните практики … Continue reading

Биоправо , ,

Защо лицето ще надживее тялото – или за технологичното бъдеще на човешката въплътеност?

(това е българският текст на статията „Why Will the Face Outlive the Body, or On the Technological Future of Human Embodiment?" - Papers of BAS. Humanities and Social Sciences, 2015, Volume 2 № 1-2, с. 80-91)   Без лицето от човека би останало … Continue reading

Биоправо, Философия , ,

Алгоритми и технологии – бъдещето на неравенството при достъпа до медицински услуги

  (докладът е изнесен на Третата национална конференция по биоетика и биоправо "Човекът в биоетичните и биоправните регулации", гр. София, 12.12.2015 г.) На прага на новото столетие медицината, а и цялото ни общество, стои пред всеобхватна дигитализация. "Скоро всички на Земята ще … Continue reading

Медицинско право

Екология на тялото – когато екзоскелетите стават импланти

(статията е публикувана в Маринова, Е. (съст.) Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на българия. Сборник статии. С., 2015, с. 248-263)   “Екология” е дума от гръцки произход. Тя включва два термина: “ο?κος” – в превод „къща“, “жилище”, “дом”, и “-λογ?α” … Continue reading

Биоправо, Вещно право, Философия ,

Брак с кукла

    (Правото в нови територии – БНР, 04.03.2015 г.)   аудиозапис на предаването   Март се разглежда като женски месец, а основната характеристика, която мачистки ориентираната култура дава на жената е непредвидимостта. Ако жената обаче си мълчи и търпи … Continue reading

Биоправо , , ,

Биогенетичен детерминизъм на престъпното поведение

  Злополучната история на опитите да се обясни престъпното поведение чрез биологичните характеристики на индивида кара изследователите да игнорират генетиката за дълго време и да се съсредоточат преимуществено върху социалните фактори – бедност, насилие, оръжия. Резултатът е, че изучаването на … Continue reading

Биоправо , , ,

Донорите

                                     Този разказ беше поводът, който ни запозна със Стоян. Хрумна ми, след като прочетох неговата книга  „Човешкото тяло като предмет на вещни … Continue reading

Биоправо, Философия , , , , , ,