Tag Archives: сервитут

Скрит сервитут в Закона за собствеността: алтернативен поглед към субективното право, защитавано от чл. 52 ЗС

В настоящите кратки бележки застъпвам, в порядъка на дискусия, тезата, че нормата на чл. 52, изр. 1 ЗС, според която не се позволява да се посаждат дървета до имота на съседа на по-малко разстояние от 3 метра за високите дървета, … Continue reading

Вещно право ,

Право на строеж за изграждане на съоръжения

В градската, а и в извънградската среда, ставаме свидетели на все повече съоръжения (стълбове, поставки, панели, антени, та дори и изкуствени дървета), част от който лежат върху собствената си тежест, но има и такива, които са трайно прикрепени към земята, … Continue reading

Вещно право ,

„Роторен” сервитут при ветрогенератор?

Наскоро ми споделиха едно нестандартно и спорно  „разрешение”, използвано от инвеститор с оглед планирано от него изграждане на ветрогенератори. Преди да се снабди с лиценз за енергийно предприятие, въпросният инвеститор се „подсигурявал” като „придобива” вещни права върху чуждите имоти, които … Continue reading

Вещно право

ВКС потвърди съществуването на квазилични сервитути

Сервитутните права са част от доскорошната "екзотика" на вещното право. Споменати единствено във връзка с владелческия иск по чл. 75 ЗС („сервитут“), те „заживяха“ свой собствен живот в рамките на поредица от специални административни закона: Закона за устройство на територията, … Continue reading

Вещно право, Граждански процес ,