Tag Archives: придобиване

Проблеми, свързани с отговорността на цедента

  (преработен и допълнен доклад, изнесен на Юбилейната конференция по повод 25 години ЮФ на УНСС – 24 ноември 2016 г.)     I. Същност на цесията. Уредбата й днес Цесията, която по своята същност представлява договор за прехвърляне на … Continue reading

Облигационно право , ,

Исторически бележки по повод първичните способи за придобиване на вещни права

1. В своя Втори трактат за управлението Джон Лок изхожда от естественото състояние, в което първоначално хората са се намирали и описва начина, по който се поставя началото на собствеността върху нещата. Човек изначално притежава себе си и своя труд. … Continue reading

Вещно право , ,

Бакшишът

Първа част  проф. дюн дфн Рудолф фон Йеринг Печат и издателство „Георг Вестерман“, Брауншвайг, 1882 (превод: Маргарита Павлова)   Увод   В тазгодишния априлски брой на списанието на издателство „Вестерман“ публикувах статия за бакшиша, която понастоящем поради големия читателски интерес … Continue reading

Гражданско право, Философия , ,

Библиография на публикации за давността (придобивна и погасителна) до 1951 г.

Библиографията включва публикации, посветени на придобивната и погасителната давност. В библиографията съм включил и някои публикации по свързани въпроси на вещното право (вещи с особен режим с оглед тяхното придобиване). Библиографията не претендира за изчерпателност. Благодаря за бележките на Делян … Continue reading

Библиографии , , ,

Същински и несъщински (незаинтересовани) оригинерни способи, изискващи правно основание

(доклад, изнесен на  Научна конференция "Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф.д-р. Борис Ланджев", организирана от УНСС, проведена на 27.11.2015 в гр.София)   Често пъти първичното придобиване служи … Continue reading

Вещно право

Валидност и годност на правното основание при порок във формата (чл. 70, ал. 1, пр. 2 ЗС)

 

Вещно право ,

Фигурата на “оригинерния приобретател” на вещни права в хипотезата на чл. 17, ал. 2 ЗЗД

(коригиран и допълнен вариант на доклад, изнесен на юбилейната научна конференция, организирана по повод 100-годишнината на проф. Веселин Христофоров, организирана от ЮФ на УНСС и Алумни клуба на завършилите ЮФ при УНСС, проведена на 21.11.2014 г.)   Могат да бъдат … Continue reading

Вещно право, Граждански процес, Гражданско право , , , , , ,