Tag Archives: правосубектност

Интелигентните роботи и светът на технологичната нормативност

(доклад, изнесен на Четвъртата национална конференция по биоетика и биоправо: 21.10.2016) (текстът е публикуван за пръв път в Ставру, Ст. М. Станкова, П. Михова (съст.) Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето. Сборник доклади от IV Национална … Continue reading

Биоправо, Европейско право, Философия ,

Европа и електронната субектност на роботите

    (интервюто е дадено по имейл за http://pixelmedia.bg/ на 22 март 2017 г., интервюиращ: Александър Александров)   – Бихте ли представили с няколко думи Вас и организацията, която организира предстоящата лекция? Казвам се Стоян Ставру, доктор съм по гражданско … Continue reading

Гражданско право, Философия ,

Правата на децата и мястото им в българския конституционен модел

(статията е публикувана за пръв път в сп. Правна мисъл, 2015, № 2)   Уводни думи В литературата1 се отчита силната връзка, която съществува между човешките права и достойнството на личността. От една страна, достойнството има самостоятелно битие извън и … Continue reading

Конституционно право, Семейно и наследствено право , ,

Derechos de la naturaleza – entre la escatologia ecologica y la teoria legal

(The article was published in Bulgarian: "Права на природата – насред екологичната есхатология и правната теория?", in journal Sociological Problems, 2016, № 1-2, p. 146-166)   Autor: Stoyán Stavru, doctor en Filosofía y doctor en Derecho Traducción del búlgaro al español: Nikolay … Continue reading

Биоправо, Вещно право, Гражданско право ,

Права на природата – насред екологичната есхатология и правната теория?

(статията е публикувана за пръв път в сп. Социологически проблеми, 2016, № 1-2, с. 146-166)   С нарастването на екологичните проблеми и най-вече с увеличаването на интензивността на неблагоприятните за човека климатични промени, все по-често се поставя въпросът за защита … Continue reading

Биоправо, Вещно право, Гражданско право , ,

Rights of nature – is there a place for them in the legal theory and practice?

(The article was published in Bulgarian: "Права на природата – насред екологичната есхатология и правната теория?", in journal Sociological Problems, 2016, № 1-2, p. 146-166)   Author: Stoyn Stavru, Doctor of Civil and Family law and Doctor of Philosophy Translation from Bulgarian … Continue reading

Биоправо, Гражданско право, Философия , ,

Правосубектността между интереса, волята и паметта

(статията е публикувана за пръв път в "Право и права. Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев" Съставител: Симеон Гройсман. С., 2016, с. 142-170)   Теорията на интереса и теорията на волята обикновено се противопоставят при търсенето на обяснение, … Continue reading

Гражданско право ,