Tag Archives: право на строеж

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК постановени от гражданските отделения на ВКС през месец февруари 2015 г. (Част I)

                Част първа: проблеми на oбщата част на гражданското право, на облигационното и вещното право   (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните … Continue reading

Вещно право, Граждански процес, Гражданско право, Облигационно право, Търговско право , , , , , ,

Право на строеж за изграждане на съоръжения

В градската, а и в извънградската среда, ставаме свидетели на все повече съоръжения (стълбове, поставки, панели, антени, та дори и изкуствени дървета), част от който лежат върху собствената си тежест, но има и такива, които са трайно прикрепени към земята, … Continue reading

Вещно право ,

„Естествено“ право на строеж?

Общоприето във вещното право е твърдението, че правото на собственост не се погасява по давност при неупражняването му в продължение на определен период от време. Правото на собственост съгласно чл. 99 от Закона за собствеността (ЗС) се изгубва само "ако … Continue reading

Вещно право ,

“Строеж” във водата

С усъвършенстването на технологиите и с непрекъснатото увеличаване на живеещите на едно място хора, съвременната архитектура предлага все по-нестандартни разрешения на демографския проблем и на необходимостта от осигуряване на достатъчно място за обитаване и живеене. Част от тези разрешения е … Continue reading

Вещно право

Право на собственост върху растение в чужд недвижим имот?

Все по-често съвременната архитектура приобщава растенията в интериора и екстериора на сградите. Симбиозата между постройката и растенията в нея отговаря на екологичните и природозащитни идеи в модерната архитектура. Тя обаче поставя и редица правни въпроси относно собствеността върху растенията… Растенията … Continue reading

Вещно право ,

Обем на завършеност при “груб строеж”

Наскоро прочетох статията на моя приятел и колега Иван Георгиев „Груб строеж – обща характеристика и особености“, публикувана в сп. „Собственост и право“, 2011, № 3, с. 71-77. На с. 76 от списанието в раздел 5 „Спорни въпроси“, авторът поставя … Continue reading

Вещно право

Органичната архитектура и вещното право

Съществуват тенденции в модерната архитектура, които отправят сериозни предизвикателства към „традиционните“ разрешения във вещно право и изискват гъвкавост при създаването на бъдещото вещноправно законодателство. Типичен пример за това е „явлението“ органична архитектура. От доста време искам да споделя някои свои … Continue reading

Биоправо, Вещно право , , ,