Tag Archives: право на собственост

Derechos de la naturaleza – entre la escatologia ecologica y la teoria legal

(The article was published in Bulgarian: "Права на природата – насред екологичната есхатология и правната теория?", in journal Sociological Problems, 2016, № 1-2, p. 146-166)   Autor: Stoyán Stavru, doctor en Filosofía y doctor en Derecho Traducción del búlgaro al español: Nikolay … Continue reading

Биоправо, Вещно право, Гражданско право ,

Исторически бележки по повод първичните способи за придобиване на вещни права

1. В своя Втори трактат за управлението Джон Лок изхожда от естественото състояние, в което първоначално хората са се намирали и описва начина, по който се поставя началото на собствеността върху нещата. Човек изначално притежава себе си и своя труд. … Continue reading

Вещно право , ,

За ликвидацията на отношенията между страните по нищожна сделка за продажба на недвижим имот

                                                    І. Постановка на въпроса В правната доктрина са изказани различни становища по въпроса, как следва да ликвидират отношенията между страните по нищожна сделка. Особено интересен е случаят, когато е прехвърлен недвижим имот срещу заплащане на покупна цена, но … Continue reading

Вещно право, Гражданско право, Облигационно право , ,

Служещите вещи

  (статията е публикувана за пръв път в сп. “Правна мисъл”, 2007, № 1, с. 31-51)   Всяка вещ се създава и признава като обект на определени правни отношения с оглед своето специфично предназначение, свързано със задоволяването на определени човешки … Continue reading

Вещно право ,

Фигурата на “оригинерния приобретател” на вещни права в хипотезата на чл. 17, ал. 2 ЗЗД

(коригиран и допълнен вариант на доклад, изнесен на юбилейната научна конференция, организирана по повод 100-годишнината на проф. Веселин Христофоров, организирана от ЮФ на УНСС и Алумни клуба на завършилите ЮФ при УНСС, проведена на 21.11.2014 г.)   Могат да бъдат … Continue reading

Вещно право, Граждански процес, Гражданско право , , , , , ,

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК постановени от гражданските отделения на ВКС през месец февруари 2015 г. (Част I)

                Част първа: проблеми на oбщата част на гражданското право, на облигационното и вещното право   (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните … Continue reading

Вещно право, Граждански процес, Гражданско право, Облигационно право, Търговско право , , , , , ,

Сандра-орангутанът и един макак, който не успя да стане автор

  (Правото в нови територии – БНР, 02.02.2015 г.)   аудиозапис от предаването   Орангутанката Сандра е родена в Германия, но целия си живот е прекарала в зоологическа градина в Буенос Айрес Аржентина. Думата, която използват световните медии за описание, … Continue reading

Биоправо, Вещно право , , ,