Tag Archives: информирано съгласие

Върху правото на пациента “да не знае”

  Автори: ас. Атанас Анов, проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н.   (докладът е изнесен на Третата национална конференция по биоетика и биоправо "Човекът в биоетичните и биоправните регулации", гр. София, 12.12.2015 г.) Въведение Световната Медицинска Асоциация е независима организация, която е създадена, … Continue reading

Медицинско право ,

Естетична хирургия при деца със Синдром на Даун – проблемът за физическата нормалност като условие за социално включване

  От търпимостта към приемането   По данни на Световната здравна организация Синдромът на Даун е най-често срещаното хромозомно заболяване в световен мащаб с приблизителна честота 1:1000 живо родени деца1. Причината за заболяването е наличие на допълнителна хромозома в 21 … Continue reading

Биоправо, Медицинско право , ,

“Видения в Кутията на Пандора. Биоправо”

  Ако биоетиката е наука за спасяване на човека, биоправото е технологията на това спасяване, в която често „спасителната“ мисия се провокира от въпросите кого спасяваме, от какво го спасяваме, иска ли той да го спасим и пр. …   … Continue reading

Биоправо , , , , , ,

Дните ми са в твоите ръце

  Този текст е продължение на размишленията ми относно моралната позволеност на достъпа до чуждо човешко тяло в полето на сексуалните отношения или на използването му като ресурс при трансплантации за нуждите на здравеопазването.1 Тук ще стане дума за употребата … Continue reading

Биоправо, Медицинско право

Предварителните указания за лечение – пътуване в бъдещето?

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 26, с. 506-517)   Наскоро гледах филма „Убиец във времето“ („Looper“, 2012), в който основната история беше свързана с опитите на главният герой да убие … Continue reading

Биоправо, Медицинско право ,

Колизия между правото на избор на лечение (и отказ от такова) и наличните алгоритми на клинични пътеки в Приложение № 16 от НРД за медицински дейности за 2012г.

Законът за здравето (чл. 88, ал. 2) урежда правото на избор на лечение на всеки пациент. Това означава, че лекарят е длъжен да предостави в подходящ обем и форма и на разбираем език, информация за диагнозата, характера на заболяването, целите … Continue reading

Медицинско право , ,

Казусът “Мур” или защо не притежаваме тялото си?

За достойнството на човешкия ембрион Твърдението, че ние сме собственото си тяло, често се използва като основание да се откаже право на собственост в полза на човека по отношение на неговото тяло. Опасенията са, че придаването на потребителска стойност на … Continue reading

Биоправо, Вещно право, Медицинско право , ,