Tag Archives: етажна собственост

Последици от изваждането на наемател от обект, намиращ се в етажна собственост

Същност и правна уредба Правната уредба не е единна, тъй като се съдържа в множество нормативни актове – Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за собствеността (ЗС), Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и Гражданския процесуален кодекс (ГПК). … Continue reading

Вещно право, Облигационно право ,

Фигурата на “оригинерния приобретател” на вещни права в хипотезата на чл. 17, ал. 2 ЗЗД

(коригиран и допълнен вариант на доклад, изнесен на юбилейната научна конференция, организирана по повод 100-годишнината на проф. Веселин Христофоров, организирана от ЮФ на УНСС и Алумни клуба на завършилите ЮФ при УНСС, проведена на 21.11.2014 г.)   Могат да бъдат … Continue reading

Вещно право, Граждански процес, Гражданско право , , , , , ,

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Март 2015 г. (част I)

  Част първа: проблеми на oбщата част на гражданското право, на облигационното, вещното, семейното и наследственото право (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните решения са на автора и не … Continue reading

Вещно право, Граждански процес, Гражданско право, Облигационно право, Семейно и наследствено право, Търговско право , , , , , , , ,

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК постановени от гражданските отделения на ВКС през месец февруари 2015 г. (Част I)

                Част първа: проблеми на oбщата част на гражданското право, на облигационното и вещното право   (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните … Continue reading

Вещно право, Граждански процес, Гражданско право, Облигационно право, Търговско право , , , , , ,

Бюджет на етажната собственост

(статията е публикувана в Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. дюн Витали Таджер "Развитието на правото в глобализиращия се свят", С., 2013, с. 411-427) … Continue reading

Вещно право

Видеосъдържание на дебата “Притежаваме ли телата си?”

  1. Откриване на дебата: 0:00 минута от първото видео   2. Биоетиката и биоправото като науки за "спасяването" ("оцеляването") на човека (Стоян Ставру): 4:30 минута от първото видео   3. За нуждата от дискусия и за участието на специалисти … Continue reading

Биоправо , ,

Етажната собственост – критика на чистия разум (интервю)

Интервю на Димитър Абрашев за БТА с д-р Стоян Ставру, експерт на ФРП, по въпроси на етажната собственост (София, 13 февруари 2012г.)   Въпрос: Знае ли българинът какви са правата и задълженият му по Закона за управление на етажната собственост? … Continue reading

Вещно право ,