Tag Archives: човешкото тяло

Решение на Съда по настойничество в Алгеро по случая Нуволи

превод: Полина Петкова   РАЙОНЕН СЪД САСАРИ, ОТДЕЛЕНИЕ НА ГРАД АЛГЕРО Решение № 99/07 (R.N.C. r.g. 11/07 R.) за назначаване на подкрепящо лице     Съдията по настойничество ДОПУСКА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ДЕЛОТО   Магдалена Соро, родена на 20-и юни 1950 … Continue reading

Биоправо , ,

Защо лицето ще надживее тялото – или за технологичното бъдеще на човешката въплътеност?

(това е българският текст на статията „Why Will the Face Outlive the Body, or On the Technological Future of Human Embodiment?" - Papers of BAS. Humanities and Social Sciences, 2015, Volume 2 № 1-2, с. 80-91)   Без лицето от човека би останало … Continue reading

Биоправо, Философия , ,

Екология на тялото – когато екзоскелетите стават импланти

(статията е публикувана в Маринова, Е. (съст.) Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на българия. Сборник статии. С., 2015, с. 248-263)   “Екология” е дума от гръцки произход. Тя включва два термина: “ο?κος” – в превод „къща“, “жилище”, “дом”, и “-λογ?α” … Continue reading

Биоправо, Вещно право, Философия ,

Необича(й)ното тяло – зрелище и стигма

По същество стигматизацията е интерактивен социален процес, при който специфични човешки черти се приемат не просто като различни, а като девиантни. Това е форма на социално сравнение, която може да бъде открита във всяко общество, независимо от културния и исторически … Continue reading

Биоправо

Брак с кукла

    (Правото в нови територии – БНР, 04.03.2015 г.)   аудиозапис на предаването   Март се разглежда като женски месец, а основната характеристика, която мачистки ориентираната култура дава на жената е непредвидимостта. Ако жената обаче си мълчи и търпи … Continue reading

Биоправо , , ,

Права за съучастие – или да започнем отдалеч (“Йорданови и др. срещу България”)

                              (статията е написана в чест на Теодор Пиперков и е публикувана в Theo Noster. Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков. С., 2014, с. 367-376)   Теодор Пиперков беше вдъхновен човек и вдъхновяващ преподавател. Достъпен за … Continue reading

Европейско право, Конституционно право, Философия , ,

Донорите

                                     Този разказ беше поводът, който ни запозна със Стоян. Хрумна ми, след като прочетох неговата книга  „Човешкото тяло като предмет на вещни … Continue reading

Биоправо, Философия , , , , , ,