Tag Archives: щури хрумки

Потребителска продажба

(Георг Шиков, Тюркер Моллахасан)   Въведение Къде от любопитство, къде поради честолюбие, сред юристите нерядко се спори кой е най-прилаганият правен институт. Ние, (авторите, бел. Г. Ш. и Т. М.), опазил ни Господ, не се наемаме нито да повдигнем този … Continue reading

Облигационно право ,

Необходими ли са различни давностни срокове в търговското право?

Разпоредбата на чл. 288 ТЗ посочва, че „за неуредените с този закон положения за търговските сделки се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство, а при непълнота и в него – търговските обичаи”. Главният източник на т. нар. „гражданско законодателство“ е Законът … Continue reading

Търговско право ,

За осъдителния характер на иска по чл. 56 от Закона за наследството

  1. Искът по чл. 56 ЗН и неговата цена Чл. 56, ал. 1 от Закона за наследството дава право на кредиторите на отказалия се от наследството наследник да искат унищожението на отказа в своя полза, доколкото не могат да … Continue reading

Граждански процес, Семейно и наследствено право

Бакшишът

Първа част  проф. дюн дфн Рудолф фон Йеринг Печат и издателство „Георг Вестерман“, Брауншвайг, 1882 (превод: Маргарита Павлова)   Увод   В тазгодишния априлски брой на списанието на издателство „Вестерман“ публикувах статия за бакшиша, която понастоящем поради големия читателски интерес … Continue reading

Гражданско право, Философия , ,

Кратък речник на несъществуващите (все още) правни оказиона(к)лизми

  Няколко предварителни бележки   Настоящият списък от оказионализми не отразява действително съществуваща словоупотреба, а представлява единствено набор от предложения, които авторът отправя към своите колеги. Оказионализмите се дефинират като думи, които са новообразувани и се използват само в определен … Continue reading

Вещно право, Граждански процес, Гражданско право, Данъчно право, Конституционно право, Облигационно право, Семейно и наследствено право ,

Приватизиране на обвинението? За монопола на прокуратурата да преследва престъпления от общ характер

Казусът   Съществува широко разпространено убеждение, че в редица случаи, в които органите на прокуратурата би трябвало да образуват досъдебни производства, да разследват и обвиняват лица в извършване на престъпления от общ характер, те неоснователно не го правят и по … Continue reading

Конституционно право , ,

Деликтът „разбиване на чужд брак“

Отговорност за неимуществени вреди от съзнателното противоправно разстройство на чужда брачна връзка (Хрумката се роди от едно занятие със студентите от кръжока по гражданско и търговско право на ЮФ на УНСС)   Казусът Редица страни от общото право (common law) … Continue reading

Гражданско право , ,