Tag Archives: ценности

Космополитизъм и правата на другите

Философия ,

Развитие в моралната доктрина

Джон Т. Нунан син Институт за академични изследвания, Принстън   Публ. в Theological Studies 54 (1993)   Превод: Теофана Евгениева, Добри Тенев, Васил Петров Редакция и биографска справка: Васил Петров   Джон Т. Нунан син (24 октомври 1926 г.-17 април … Continue reading

Гражданско право, Философия ,

Еврофобията и постмодерната аисторичност

или казано по друг начин: “Исках, ама нямах желание!” (текстът (без подзаглавието) е написан през първата половина на 2016 г.)   Това, което ме вълнува в настоящите няколко страници, е следният въпрос: Защо има европейци, които подкрепят, ако не открито, … Continue reading

Философия

Някои проблеми при правната уредба на евтаназията в ЕС

  1. Въведение   Независимо от споделяните общи ценности от държавите-членки на ЕС и хармонизираната правна уредба, в редица области съществуват разлики в законодателството на държавите-членки, като например относно абортите, легализирането на наркотични вещества, браковете на лица от същия пол … Continue reading

Биоправо, Медицинско право ,

Връзката бедност-здравен статус на жените пенсионери в България

Фокус на настоящото изследване са проблемите, пред които са изправени жените пенсионери, а именно по-ниските размери на полагаемите им се пенсионни обезщетения и по-високият риск от бедност. Интересът към този проблем се обуславя от все още слабо коментираните в България … Continue reading

Биоправо

Права на природата – насред екологичната есхатология и правната теория?

(статията е публикувана за пръв път в сп. Социологически проблеми, 2016, № 1-2, с. 146-166)   С нарастването на екологичните проблеми и най-вече с увеличаването на интензивността на неблагоприятните за човека климатични промени, все по-често се поставя въпросът за защита … Continue reading

Биоправо, Вещно право, Гражданско право , ,

Rights of nature – is there a place for them in the legal theory and practice?

(The article was published in Bulgarian: "Права на природата – насред екологичната есхатология и правната теория?", in journal Sociological Problems, 2016, № 1-2, p. 146-166)   Author: Stoyn Stavru, Doctor of Civil and Family law and Doctor of Philosophy Translation from Bulgarian … Continue reading

Биоправо, Гражданско право, Философия , ,