Tag Archives: пациент

Медицинските социални мрежи като модерни практики в бъдещето – биоетични и правни аспекти

(Александра Цветкова, Мария Петрова – статията е изнесена като доклад на Четвъртата национална конференция по биоетика и биоправо "Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето", 21.10.2017)   Медицински социални мрежи – предимства и недостатъци на модерните практики … Continue reading

Биоправо , ,

Върху правото на пациента “да не знае”

  Автори: ас. Атанас Анов, проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н.   (докладът е изнесен на Третата национална конференция по биоетика и биоправо "Човекът в биоетичните и биоправните регулации", гр. София, 12.12.2015 г.) Въведение Световната Медицинска Асоциация е независима организация, която е създадена, … Continue reading

Медицинско право ,

Донорите

                                     Този разказ беше поводът, който ни запозна със Стоян. Хрумна ми, след като прочетох неговата книга  „Човешкото тяло като предмет на вещни … Continue reading

Биоправо, Философия , , , , , ,

От лекционната зала към болничната стая

                                                                         С неимоверния напредък на … Continue reading

Медицинско право

Проблемът за лекарската грешка

                                                                                … Continue reading

Медицинско право ,

“Видения в Кутията на Пандора. Биоправо”

  Ако биоетиката е наука за спасяване на човека, биоправото е технологията на това спасяване, в която често „спасителната“ мисия се провокира от въпросите кого спасяваме, от какво го спасяваме, иска ли той да го спасим и пр. …   … Continue reading

Биоправо , , , , , ,

Защо е незаконосъобразно изискването за задължителен минимален престой на пациента?

През м. декември 2012 г. в сайта challengingthelaw.com беше публикувана моя статия на тема „Колизия между правото на избор на лечение (и отказ от такова) и алгоритмите на Клиничните пътеки в Приложение № 16 от НРД за 2012г.”. В това … Continue reading

Медицинско право ,