Tag Archives: законопроекти

Грижата и нейните юридически пространства

  (статията е публикувана в Кънева, В., Ст. Ставру Етични и правни граници на съвременните медицински грижи. С., 2015, с. 11-35;  тя е изнесена като доклад на Втората национална конференция по биоетика и биоправо – 7.11.2014 г., и е съобразена … Continue reading

Биоправо, Медицинско право, Философия

Приватизиране на обвинението? За монопола на прокуратурата да преследва престъпления от общ характер

Казусът   Съществува широко разпространено убеждение, че в редица случаи, в които органите на прокуратурата би трябвало да образуват досъдебни производства, да разследват и обвиняват лица в извършване на престъпления от общ характер, те неоснователно не го правят и по … Continue reading

Конституционно право , ,

Етиката в предверието на правото

Публикувана за пръв път в Маринова, Е. (съст.) Етика и развитие: българският контекст. Сборник студии. Велико Търново, 2015, с. 211-258.   1. Въведение Настоящата студия има за цел да сравни безкрайността на етиката със серийността на правото в една специфична и … Continue reading

Биоправо , ,

Бележки върху законопроекта от 24.09.2015 г. за изменение и допълнение на АПК в частта за касационното производство

                                  В Народното събрание е постъпил законопроект № 554-01-158/24.09.2015 г. за изменение и допълнение на АПК[1],[2]. Законопроектът предвижда мащабни нормативни промени. Те обхващат и уредбата на касационното производство. Проектираният облик на последното ще бъде предмет на кратки бележки в рамките … Continue reading

Административно право

Бележки по предложенията за изменение и допълнение на ГПК в частта за изпълнителното производство

(публикувана за пръв път в сп. "Търговско и облигационно право", бр. 9 от 2014 г.) На официалната уебстраница на Министерство на правосъдието бе обявен за обществено обсъждане поредният законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. С него се … Continue reading

Граждански процес , ,

Предложения за изменение на ЗТОТК

  Становище по предложения за промени в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, направени от Национална кампания в подкрепа на донорството и публикувани на следния интернет адрес.   1. Относно предложението за допускане на кръстосано донорство   Основните … Continue reading

Биоправо, Медицинско право ,

Приложима ли е абсолютната давност в българското гражданско право?

  1. Уводни думи Времето е феномен с широка многозначност. Безспорен е фактът, че то влияе на човека във физически, психологически и социален аспект. Неговото социално значение отразява начина, по който видоизменя отношенията между хората. Правото като регулатор именно на … Continue reading

Граждански процес, Гражданско право, Облигационно право ,