Tag Archives: Европа

Космополитизъм и правата на другите

Философия ,

Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите, общия режим на задълженията и тяхното доказване (част II)

(превод на Добри Тенев и Злати Ангелов)   Параграф 2 – Представителство Чл. 1153. Представителят, овластен от закона, съдебен акт или договор, може да действа само в границите на предоставените му правомощия. Чл. 1154. (1) Когато представителят действа от името … Continue reading

Гражданско право, Облигационно право ,

Интелигентните роботи и светът на технологичната нормативност

(доклад, изнесен на Четвъртата национална конференция по биоетика и биоправо: 21.10.2016) (текстът е публикуван за пръв път в Ставру, Ст. М. Станкова, П. Михова (съст.) Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето. Сборник доклади от IV Национална … Continue reading

Биоправо, Европейско право, Философия ,

Някои проблеми при правната уредба на евтаназията в ЕС

  1. Въведение   Независимо от споделяните общи ценности от държавите-членки на ЕС и хармонизираната правна уредба, в редица области съществуват разлики в законодателството на държавите-членки, като например относно абортите, легализирането на наркотични вещества, браковете на лица от същия пол … Continue reading

Биоправо, Медицинско право ,

Решение на Съда по настойничество в Алгеро по случая Нуволи

превод: Полина Петкова   РАЙОНЕН СЪД САСАРИ, ОТДЕЛЕНИЕ НА ГРАД АЛГЕРО Решение № 99/07 (R.N.C. r.g. 11/07 R.) за назначаване на подкрепящо лице     Съдията по настойничество ДОПУСКА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ДЕЛОТО   Магдалена Соро, родена на 20-и юни 1950 … Continue reading

Биоправо , ,

Европа и електронната субектност на роботите

    (интервюто е дадено по имейл за http://pixelmedia.bg/ на 22 март 2017 г., интервюиращ: Александър Александров)   – Бихте ли представили с няколко думи Вас и организацията, която организира предстоящата лекция? Казвам се Стоян Ставру, доктор съм по гражданско … Continue reading

Гражданско право, Философия ,

Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите, общия режим на задълженията и тяхното доказване (част I)

(превод на Добри Тенев и Злати Ангелов)   Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations   ГЛАВА III ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ   Чл. 1100. (1) … Continue reading

Гражданско право, Облигационно право ,