Tag Archives: донорство

Донорите

                                     Този разказ беше поводът, който ни запозна със Стоян. Хрумна ми, след като прочетох неговата книга  „Човешкото тяло като предмет на вещни … Continue reading

Биоправо, Философия , , , , , ,

Предложения за изменение на ЗТОТК

  Становище по предложения за промени в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, направени от Национална кампания в подкрепа на донорството и публикувани на следния интернет адрес.   1. Относно предложението за допускане на кръстосано донорство   Основните … Continue reading

Биоправо, Медицинско право ,

Усилената репродукция – историята на една усилна раздяла

(доклад, изнесен на конференцията "Усиленият човек", 10 юни 2014 г., София)   Една от подтемите за усилването на на човека е свързана с усилването на репродуктивната функция на човешкото тяло. Бурното развитие на асистираната репродукция постави под въпрос и изпитание … Continue reading

Биоправо , , ,

Не признава ли нуждата закони?

Но онова, на което искам да обърна внимание, е (1) дефинирането на човешкото тяло като ресурс, който е едновременно с огромна важност за човешките нужди и е в състояние на постоянен и силен недостиг, и (2) политиките за осигуряване и … Continue reading

Биоправо, Медицинско право ,

Подход за клинична етична консултация при случай на сурогатство в семейството

Автори: РАДИНА ВЕЛЧЕВА – магистър по интегративна биоетика, председател на УС на Фондация „Искам бебе“ СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА-ЯНКУЛОВСКА – доцент, катедра „Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологии”, Медицински университет – Плевен Резюме Обучението по методология на етичния анализ … Continue reading

Биоправо , ,

За търговията с репродуктивни клетки

  (интервю за в. Посредник, взето от Ивета Димитрова)   Д-р Ставру, споделете накратко каква беше причината да се насочите към толкова специфична част от правото и да започнете да преподавате „Биоправо”?   Биоправото е тази част от правото, която … Continue reading

Биоправо, Медицинско право , ,

“Представлението на органите” – правото в търсене на човешката идентичност

(доклад, представен на конференция "Перформативното тяло: предмодерно, модерно, свръхмодерно" – 20.11.2013 г.)    В отношението на човека към неговото тяло днес могат да бъдат откроени две тенденции. Телесните модификации като форма на търсене на идентичност чрез тялото. Определящо тук е … Continue reading

Биоправо ,