Tag Archives: брак

Развитие в моралната доктрина

Джон Т. Нунан син Институт за академични изследвания, Принстън   Публ. в Theological Studies 54 (1993)   Превод: Теофана Евгениева, Добри Тенев, Васил Петров Редакция и биографска справка: Васил Петров   Джон Т. Нунан син (24 октомври 1926 г.-17 април … Continue reading

Гражданско право, Философия ,

Допустимо ли е брачният договор да съдържа клаузи за разходи при асистирана репродукция?

(статията е доклад от Четвърта национална конференция на докторантите в областта на правните науки, организирана от ИДП при БАН. София, 24 юни 2014 г. Научни трудове на Института за държавата и правото. БАН. Том Х. Актуални правни проблеми. Под общата … Continue reading

Медицинско право, Семейно и наследствено право , ,

Деликтът „разбиване на чужд брак“

Отговорност за неимуществени вреди от съзнателното противоправно разстройство на чужда брачна връзка (Хрумката се роди от едно занятие със студентите от кръжока по гражданско и търговско право на ЮФ на УНСС)   Казусът Редица страни от общото право (common law) … Continue reading

Гражданско право , ,

Законната раздяла и в България?

    Автор: ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“     I. Увод   Обемът и съдържанието на брачните отношения (лични и имуществени) могат да се определят, от една страна, от закона императивно. Такова е положението например с личните отношения … Continue reading

Семейно и наследствено право ,

За основанието при неоснователното обогатяване между съпрузи

(допълнена и преработена редакция на едноименната статия от сборник "Правото – изкуство за доброто и справедливото", издаден по повод 20 години от създаването на ЮФ на ПУ, отг. ред. Д. Зиновиева, Университетско издателство "Паисий Хилендарски" 2013 г.)   Българският законодател … Continue reading

Семейно и наследствено право

Употребата на тялото в секса и брака според Имануел Кант

Въпреки че не заема някакво централно място в теорията на Кант, темата на доклада не е някакво лексиконно събиране на куриозни фрази, а е теоретическа, бихме могли да кажем: чисто теоретическа за Кантовия живот и творчество. Моята цел, обаче, е … Continue reading

Биоправо , ,

За някои недействителни клаузи на брачния договор

(статията е публикувана в сборник Научни трудове на института за държавата и правото, том VII /Актуални правни проблеми/, Българска академия на науките, София, 2012 г.)   Един от най-важните въпроси, които новият за българската правна система институт на брачния договор … Continue reading

Семейно и наследствено право , ,