Tag Archives: асистирана репродукция

Допустимо ли е брачният договор да съдържа клаузи за разходи при асистирана репродукция?

(статията е доклад от Четвърта национална конференция на докторантите в областта на правните науки, организирана от ИДП при БАН. София, 24 юни 2014 г. Научни трудове на Института за държавата и правото. БАН. Том Х. Актуални правни проблеми. Под общата … Continue reading

Медицинско право, Семейно и наследствено право , ,

За правото на установен произход и служебната тайна при асистираната репродукция

Статията е публикувана в Сборника 50 години Катедра "Социална медицина и организация на здравеопазването" при МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" – гр. Варна. Юбилейна научна конференция "Обществено здравеопазване – традиции и перспективи". Варна, 30-31 май 2014 г., Варненски медицински форум, … Continue reading

Медицинско право, Семейно и наследствено право ,

Усилената репродукция – историята на една усилна раздяла

(доклад, изнесен на конференцията "Усиленият човек", 10 юни 2014 г., София)   Една от подтемите за усилването на на човека е свързана с усилването на репродуктивната функция на човешкото тяло. Бурното развитие на асистираната репродукция постави под въпрос и изпитание … Continue reading

Биоправо , , ,

Подход за клинична етична консултация при случай на сурогатство в семейството

Автори: РАДИНА ВЕЛЧЕВА – магистър по интегративна биоетика, председател на УС на Фондация „Искам бебе“ СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА-ЯНКУЛОВСКА – доцент, катедра „Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологии”, Медицински университет – Плевен Резюме Обучението по методология на етичния анализ … Continue reading

Биоправо , ,

За търговията с репродуктивни клетки

  (интервю за в. Посредник, взето от Ивета Димитрова)   Д-р Ставру, споделете накратко каква беше причината да се насочите към толкова специфична част от правото и да започнете да преподавате „Биоправо”?   Биоправото е тази част от правото, която … Continue reading

Биоправо, Медицинско право , ,

Пътят на Пандора – от епруветката до кошера

(доклад на конференцията “Дървото на живота”, организирана от сп. Грация, сп. Форбс и МБАЛ “Надежда” на 12.01.2014 г.)   (докладът е свързан с книгата "Видения в Кутията на Пандора. Биоправо")   Докладът разглежда историята на развитието на различните методи за … Continue reading

Биоправо

Биоетически и биоправни проблеми на един заплетен случай (заместващо майчинство)

Кристал Кели от американския щат Кънектикът има две дъщери, но решава да стане сурогатна майка, защото спешно се нуждае от 22 000 долара. Подобни истории обикновено имат щастлив край и тя не очаква нейния случай да е по-различен – родителите … Continue reading

Биоправо , ,