Tag Archives: аборт

Детето на Шрьодингер: новите (стари) критерии за жизнеспособност

  Жизнеспособността е основополагащо понятие в гражданското право. Съгласно чл. 2, ал. 1, б. „б“ от Закона за наследството, не може да наследява, нито по закон, нито по завещание, който е „роден неспособен да живее“; следващата алинея въвежда оборимата презумпция, … Continue reading

Биоправо , ,

“Видения в Кутията на Пандора. Биоправо”

  Ако биоетиката е наука за спасяване на човека, биоправото е технологията на това спасяване, в която често „спасителната“ мисия се провокира от въпросите кого спасяваме, от какво го спасяваме, иска ли той да го спасим и пр. …   … Continue reading

Биоправо , , , , , ,

От „бебета по поръчка” към „родители по поръчка”: проблемът за „възможно най-доброто” родителство

    Доклад, изнесен на първата Национална конференция по биоетика и биоправо (19.10.2013)   Максимално краткото определение на предмета на настоящият доклад е въпросът какво включва родителския дълг и по-конкретно – кои родителски действия могат да се считат за граница на родителската … Continue reading

Биоправо , ,

Биоетически и биоправни проблеми на един заплетен случай (заместващо майчинство)

Кристал Кели от американския щат Кънектикът има две дъщери, но решава да стане сурогатна майка, защото спешно се нуждае от 22 000 долара. Подобни истории обикновено имат щастлив край и тя не очаква нейния случай да е по-различен – родителите … Continue reading

Биоправо , ,

Нероденото дете като самостоятелен правен субект от момента на своето зачеване

       Настоящата работа има за цел да проследи какви са последиците, ако признаем нероденото дете за правен субект от момента на неговото зачатие. Дали това изобщо е възможно или трябва дори тогава да има изключения, в които тази … Continue reading

Биоправо , ,

Биошизофрения – човешкият живот като висша ценност и като вреда

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 31, с. 86-105)   Два примера Делата в Израел „Момче се ражда с увреждания. На единадесетгодишна възраст завежда дело в съда. Искът му е за … Continue reading

Биоправо , , ,

Селективен аборт и родителски дълг (част втора)

  Асентисткият аргумент: животът с увреждания и гладната орда   Розамонд Роудс защитава т.нар. асентистка позиция (от assent – „съгласие”), според която не съществуват естествени морални задължения и естествени морални права. „Съгласието да поемеш едно задължение създава правото на другия. … Continue reading

Биоправо , , ,