Category Archives: Съдебни решения

Предизвикай: Съдебната практика!

Решение № 125/04.07.2017 г. на ВКС по т. д. № 2591/2016 г., ТК, 1-о отд.

Решение № 125/04.07.2017 г. на ВКС по т. д. № 2591/2016 г., ТК, 1-о отд. Тълкувана правна разпоредба: чл. 62, ал. 2 ГПК чл. 694, ал. 4 ТЗ [чл. 62, ал. 2 ГПК] Срокът не се смята за пропуснат, когато … Continue reading

Съдебни решения

Определение № 96/30.05.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 425/2017 г., ГК, 1-о отд.

Определение № 96/30.05.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 425/2017 г., ГК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 135 ЗЗД чл. 19, ал. 3 ЗЗД чл. 637, ал. 6 ТЗ чл. 685, ал. 1 ТЗ [чл. 135 … Continue reading

Съдебни решения

Определение № 66/07.04.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 49/2017 г., ГК, 1-о отд.

Определение № 66/07.04.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 49/2017 г., ГК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 78, ал. 4 ГПК чл. 81 ГПК чл. 248, ал. 1 ГПК [чл. 78, ал. 4 ГПК] Ответникът има … Continue reading

Съдебни решения

Решение № 130/24.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 878/2016 г., ГК, 2-о отд.

Решение № 130/24.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 878/2016 г., ГК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 31, ал. 1 ЗН чл. 20 ЗН чл. 227, ал. 1 ЗЗД [чл. 31, ал. 1 ЗН] Наследник с право … Continue reading

Съдебни решения

Решение № 16/09.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 50185/2016 г., ГК, 1-о отд.

Решение № 16/09.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 50185/2016 г., ГК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 110 ЗЗД чл. 111, б. „в“ ЗЗД чл. 342, ал. 2 ТЗ чл. 345, ал. 1 ТЗ [чл. 110 ЗЗД] … Continue reading

Съдебни решения

Решение № 35/18.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 3422/2016 г., ГК, 2-о отд.

Решение № 35/18.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 3422/2016 г., ГК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 50 ЗС чл. 53 ЗС чл. 109, ал. 1 ЗС чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУТ [чл. 50 ЗС] … Continue reading

Съдебни решения

Решение № 49/04.04.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50236/2016 г., ГК, 4-о отд.

Решение № 49/04.04.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50236/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 116, б. „а“ ЗЗД [чл. 116, б. „а“ ЗЗД] Давността се прекъсва: с признаване на вземането от длъжника.   Основание … Continue reading

Съдебни решения