Category Archives: Спортно право

Спортният арбитражен съд в Лозана (CAS)

                           Произход В началото на 80-те години постоянното увеличение на броя на международните спорове, произтичащи от спортни въпроси, и отсъствието на независим орган, специализиран в решаването на подобни казуси, който да постановява обвързващи за страните решения, стимулира водещите спортни организации … Continue reading

Спортно право ,

Спортната федерация – административен орган?

         Установено в чл. 44 от Конституцията на Република България (КРБ), правото на сдружаване представлява основно право на гражданите, уповавайки се на което, те могат да се обединяват с оглед реализирането на цели, които, разбира се, се вместват в рамките … Continue reading

Спортно право ,

Спортуващото тяло

  (спортът за всички и спортът за високи постижения)   1. Спорт и видове спорт Разпоредбата на т. 31 на параграф 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) дава легалната дефиниция за спорт. Според закона … Continue reading

Биоправо, Спортно право

ЕПИгенно модифициран спорт

(в отговор на статията "Генно модифициран спорт!") Оказва се, че генетичния код в ДНК молекулите не е единственият начин за предаване на генетична информация. Влияние оказва и средата на развити на организма. Без дори да осъзнава, с ежедневните си дейности, … Continue reading

Биоправо, Спортно право ,

Генно модифициран спорт!

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 8, с. 165-173)   Развитието на новите технологии и новите възможности за генетично въздействие върху човешкото тяло, поставят редица спорни от морална и от юридическа … Continue reading

Биоправо, Спортно право

Спортното право като правен отрасъл

Начален сигнал Дълго се чудех как да започна настоящото писание. Фактът, че става въпрос за нещо екзотично и сравнително ново, побутваше пръстите ми да го представя също по сравнително екстравагантен начин. И все тъй клонях към зародиша на всяка правна … Continue reading

Спортно право