Списък публикации “Трудово право”

Теми в областта на трудовото право:

2. Особености на недействителността на трудовия договор“ (автор: Калина Филипова) - 16 февруари 2014;
1. Особености при работа на повече от един трудов договор“ (автор: Калина Филипова) - 17 ноември 2013;

Comments are closed.