Category Archives: Облигационно право

Решение № 16/09.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 50185/2016 г., ГК, 1-о отд.

Решение № 16/09.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 50185/2016 г., ГК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 110 ЗЗД чл. 111, б. „в“ ЗЗД чл. 342, ал. 2 ТЗ чл. 345, ал. 1 ТЗ [чл. 110 ЗЗД] … Continue reading

Гражданско право, Облигационно право, Търговско право ,

Решение № 49/04.04.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50236/2016 г., ГК, 4-о отд.

Решение № 49/04.04.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50236/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 116, б. „а“ ЗЗД [чл. 116, б. „а“ ЗЗД] Давността се прекъсва: с признаване на вземането от длъжника.   Основание … Continue reading

Гражданско право, Облигационно право ,

Решение № 68/20.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 5827/2014 г., ГК, 4-о отд.

Решение № 68/20.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 5827/2014 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 36, ал. 2 ЗЗД чл. 75, ал. 1 и 2 ЗЗД [чл. 36, ал. 2 ЗЗД] Последиците от правните действия, … Continue reading

Гражданско право, Облигационно право ,

Относно отметнината

1. Кратки исторически бележки   Отметнината1, известна още като пишманлък2, е съществувала още в римското право3. Тя не е нов момент в търговското ни законодателство4. Тя е имала изрична уредба в отменения Търговски закон (Обн. ДВ, бр. 114 от 1 … Continue reading

Облигационно право , ,

Решение № 83/26.05.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50394/2016 г., ГК, 4-о отд.

Решение № 83/26.05.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50394/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 147, ал. 1 ЗЗД [чл. 147, ал. 1 ЗЗД] Поръчителят остава задължен и след падежа на главното задължение, ако кредиторът … Continue reading

Облигационно право ,

Потребителска продажба

(Георг Шиков, Тюркер Моллахасан)   Въведение Къде от любопитство, къде поради честолюбие, сред юристите нерядко се спори кой е най-прилаганият правен институт. Ние, (авторите, бел. Г. Ш. и Т. М.), опазил ни Господ, не се наемаме нито да повдигнем този … Continue reading

Облигационно право ,

Решение № 25/03.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 60208/2016 г., ГК, 2-о отд.

Решение № 25/03.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 60208/2016 г., ГК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 43 ЗЧСИ чл. 42, ал. 2 ГПК чл. 50 ЗННД чл. 569, т. 3 ГПК чл. 60, ал. 2 ЗКИ … Continue reading

Граждански процес, Облигационно право ,