Category Archives: Медицинско право

Решение № 16/30.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2316/2016 г., ГК, 4-о отд.

Решение № 16/30.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2316/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 73 ЗГР чл. 128 НК чл. 9, ал. 1 ЗБДС чл. 20, т. 6 ПИБДС чл. 22, ал. 6, т. … Continue reading

Биоправо, Медицинско право ,

Някои проблеми при правната уредба на евтаназията в ЕС

  1. Въведение   Независимо от споделяните общи ценности от държавите-членки на ЕС и хармонизираната правна уредба, в редица области съществуват разлики в законодателството на държавите-членки, като например относно абортите, легализирането на наркотични вещества, браковете на лица от същия пол … Continue reading

Биоправо, Медицинско право ,

Върху правото на пациента “да не знае”

  Автори: ас. Атанас Анов, проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н.   (докладът е изнесен на Третата национална конференция по биоетика и биоправо "Човекът в биоетичните и биоправните регулации", гр. София, 12.12.2015 г.) Въведение Световната Медицинска Асоциация е независима организация, която е създадена, … Continue reading

Медицинско право ,

Между бизнеса и медицината. Въвеждането и развитието на етичното консултиране – предизвикателство за комисиите по етика в България

                                    (докладът е изнесен на Третата национална конференция по биоетика и биоправо "Човекът в биоетичните и биоправните регулации", гр. София, 12.12.2015 г.)   Основните научни … Continue reading

Медицинско право

Една история за липсващите 50 грама

  Решение № 3008/17.03.2016 г. по адм. дело № 6275/2015 на Върховния административен съд за разликата между абортиран плод и човешко същество – защо това има значение за всеки един от нас?     В продължение на повече от 4 … Continue reading

Биоправо, Медицинско право , ,

Алгоритми и технологии – бъдещето на неравенството при достъпа до медицински услуги

  (докладът е изнесен на Третата национална конференция по биоетика и биоправо "Човекът в биоетичните и биоправните регулации", гр. София, 12.12.2015 г.) На прага на новото столетие медицината, а и цялото ни общество, стои пред всеобхватна дигитализация. "Скоро всички на Земята ще … Continue reading

Медицинско право

Грижата и нейните юридически пространства

  (статията е публикувана в Кънева, В., Ст. Ставру Етични и правни граници на съвременните медицински грижи. С., 2015, с. 11-35;  тя е изнесена като доклад на Втората национална конференция по биоетика и биоправо – 7.11.2014 г., и е съобразена … Continue reading

Биоправо, Медицинско право, Философия