Category Archives: Конституционно право

Сигнал във връзка с несъответствието на данъчнопроцесуалните норми на чл. 191, ал. 5, 6 и 7 с Конституцията на Република България

                                                       С настоящия сигнал, депозиран на 9, 12 и 15 август 2016 г., омбудсманът на Република България, членовете на Комисията по вероизповеданията и правата на човека към Народно събрание, съответно Президентът на Република България, бяха сигнализирани с предложение за предприемане … Continue reading

Граждански процес, Данъчно право, Конституционно право , ,

Правата на децата и мястото им в българския конституционен модел

(статията е публикувана за пръв път в сп. Правна мисъл, 2015, № 2)   Уводни думи В литературата1 се отчита силната връзка, която съществува между човешките права и достойнството на личността. От една страна, достойнството има самостоятелно битие извън и … Continue reading

Конституционно право, Семейно и наследствено право , ,

Избирателни права и за хората с интелектуални увреждания и психично-здравни проблеми?

(статията е публикувана за пръв път в сп. Правна мисъл, 2016, № 2)   Въведение Определяща характеристика на съвременното избирателно право, постигната вследствие на продължителни борби и еволюция, е неговата всеобщност. Тази му същност е естественият коректив на т.нар. цензово право. В … Continue reading

Конституционно право ,

Кратък речник на несъществуващите (все още) правни оказиона(к)лизми

  Няколко предварителни бележки   Настоящият списък от оказионализми не отразява действително съществуваща словоупотреба, а представлява единствено набор от предложения, които авторът отправя към своите колеги. Оказионализмите се дефинират като думи, които са новообразувани и се използват само в определен … Continue reading

Вещно право, Граждански процес, Гражданско право, Данъчно право, Конституционно право, Облигационно право, Семейно и наследствено право ,

Отмяна на влязло в сила съдебно решение поради осъдително решение на Европейския съд за защита на правата на човека: конституционност и целесъобразност

(публикувана за пръв път в сп. „Адвокатски преглед“, бр. 3, 2008 г.) 1. Общи бележки Тази статия разглежда въпроса за конституционността и целесъобразността на отменителното основание „осъдително решение на Европейския съд по правата на човека“ (ЕСПЧ, Съда в Страсбург)[1]. В … Continue reading

Граждански процес, Конституционно право ,

Приватизиране на обвинението? За монопола на прокуратурата да преследва престъпления от общ характер

Казусът   Съществува широко разпространено убеждение, че в редица случаи, в които органите на прокуратурата би трябвало да образуват досъдебни производства, да разследват и обвиняват лица в извършване на престъпления от общ характер, те неоснователно не го правят и по … Continue reading

Конституционно право , ,

Право и справедливост. Юридическа и философска трактовка в българската доктрина

    В настоящото изложение са разгледани подробно проблемите, свързани със справедливостта, видовете справедливост, релацията справедливост- право и други въпроси, близки до материята. Като основа, върху която е изграден анализът, са използвани трудовете на автори като проф. д-р Тенчо Колев, … Continue reading

Конституционно право, Философия ,