Category Archives: Информационно право

Интернет на нещата

(за бъдещето на вещите и мястото на хората) 23 септември 2015 г., 11.15, Хоризонт БНР -  аудиозапис (разширен текст)     Свързани крави, които вместо звънче носят на шията си специални проследяващи устройства (сензорни яки), а събраната по този начин … Continue reading

Вещно право, Информационно право, Философия

Тероризмът като патология?

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Критика и хуманизъм“, кн. 17, бр. 1, 2004, 143-154) Спомням си как един мой чичо, напет и стриктен висш военен, ми направи забележка: „Мойто момче, самолетите не хвърлят бомби, а ги пускат. … Continue reading

Информационно право

Войната на торентите (интервю)

  Стоян Ставру пред БТА в интервю на Димитър Абрашев относно защитата на авторксите права в интернет (София, 20 януари 2012 г. ) Въпрос: Да затворим ли торент сайтовете? Отговор: По този въпрос Съдът на Европейския съюз e имал повод … Continue reading

Информационно право , ,

За мястото на безвъзмездността в Света на парите!

Въпреки всеобщата комерсиализация на съвременното общество все по-често ставаме свидетели на различни форми на безмъзмездност, особено що се касае до услугите, предоставяни в интернет пространството. Метаморфозите на безвъзмездността От край време правото признава и урежда определени сделки само като безвъзмездни. Така … Continue reading

Вещно право, Информационно право, Облигационно право , ,

Информирано съгласие за следене в интернет

След признаването на правото на достъп до интернет като основно право на човека (макар и не „естествено“ право ! ), днес все повече се обосновава съществуването на едно ново, производно право - правото на информирано съгласие за следене в интернет. То … Continue reading

Информационно право , ,

Правните предизвикателства на информационното общество – Част III-та

Информационното общество – обществото, в което основният ресурс е информацията, се характеризира с редица особености, все по-често разглеждани в съвременната правна доктрина: защита на лични данни, информационна сигурност, свобода на изразяване, работа с класифицирана информация… Разпространението на информацията може да … Continue reading

Информационно право

Правните предизвикателства на информационното общество – Част II-ра

Живот в балон? Интересно явление, свързано с достъпа до информация в интернет е т. нар. балон на филтъра. Става въпрос за персонализирането на резултатите от търсене в най-големите търсачки и сайтове он лайн: Google, Yahoo, Facebook и пр. Голяма част … Continue reading

Информационно право