Category Archives: Гражданско право

Развитие в моралната доктрина

Джон Т. Нунан син Институт за академични изследвания, Принстън   Публ. в Theological Studies 54 (1993)   Превод: Теофана Евгениева, Добри Тенев, Васил Петров Редакция и биографска справка: Васил Петров   Джон Т. Нунан син (24 октомври 1926 г.-17 април … Continue reading

Гражданско право, Философия ,

Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите, общия режим на задълженията и тяхното доказване (част II)

(превод на Добри Тенев и Злати Ангелов)   Параграф 2 – Представителство Чл. 1153. Представителят, овластен от закона, съдебен акт или договор, може да действа само в границите на предоставените му правомощия. Чл. 1154. (1) Когато представителят действа от името … Continue reading

Гражданско право, Облигационно право ,

Участието на юридически събития и юридически постъпки във фактическия състав на заобикаляне на закона

(доклад, изнесен на Юбилейната конференция по повод 25 г. УНСС-"Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба ", проведена на 24.11.2016 г.)   1. Във фактическия състав на заобикалянето на закона поначало се включват наличието на няколко (две или повече) … Continue reading

Гражданско право ,

Европа и електронната субектност на роботите

    (интервюто е дадено по имейл за http://pixelmedia.bg/ на 22 март 2017 г., интервюиращ: Александър Александров)   – Бихте ли представили с няколко думи Вас и организацията, която организира предстоящата лекция? Казвам се Стоян Ставру, доктор съм по гражданско … Continue reading

Гражданско право, Философия ,

Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите, общия режим на задълженията и тяхното доказване (част I)

(превод на Добри Тенев и Злати Ангелов)   Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations   ГЛАВА III ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ   Чл. 1100. (1) … Continue reading

Гражданско право, Облигационно право ,

Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването на чл. 153, ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 57, ал. 1 от Закона за собствеността

Настоящите бележки са допълнен вариант на сигнал от 11.07.2016 г., с който бе сезиран председателят на Върховния касационен съд за съществуваща противоречива съдебна практика1 по тълкуването и прилагането на чл. 153 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 57 от … Continue reading

Гражданско право, Облигационно право ,

Църквата на Летящото Спагетено Чудовище, Софийски градски съд и понятието ни за религия

  1. Църквата на Летящото Спагетено Чудовище Изповядваните от Църквата на Летящото Спагетено Чудовище[1] убеждения се обозначават още като “пастафарианство”, “спагетарианство” или “FSMism” (от абривиатурата на църквата на английски език: “Flying Spaghetti Monster”). В тази първа част на изложението са … Continue reading

Гражданско право