Category Archives: Гражданско право

Решение № 16/09.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 50185/2016 г., ГК, 1-о отд.

Решение № 16/09.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 50185/2016 г., ГК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 110 ЗЗД чл. 111, б. „в“ ЗЗД чл. 342, ал. 2 ТЗ чл. 345, ал. 1 ТЗ [чл. 110 ЗЗД] … Continue reading

Гражданско право, Облигационно право, Търговско право ,

Развитие в моралната доктрина

Джон Т. Нунан син Институт за академични изследвания, Принстън   Публ. в Theological Studies 54 (1993)   Превод: Теофана Евгениева, Добри Тенев, Васил Петров Редакция и биографска справка: Васил Петров   Джон Т. Нунан син (24 октомври 1926 г.-17 април … Continue reading

Гражданско право, Философия ,

Решение № 49/04.04.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50236/2016 г., ГК, 4-о отд.

Решение № 49/04.04.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50236/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 116, б. „а“ ЗЗД [чл. 116, б. „а“ ЗЗД] Давността се прекъсва: с признаване на вземането от длъжника.   Основание … Continue reading

Гражданско право, Облигационно право ,

Решение № 68/20.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 5827/2014 г., ГК, 4-о отд.

Решение № 68/20.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 5827/2014 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 36, ал. 2 ЗЗД чл. 75, ал. 1 и 2 ЗЗД [чл. 36, ал. 2 ЗЗД] Последиците от правните действия, … Continue reading

Гражданско право, Облигационно право ,

Определение № 89/22.05.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 1464/2017 г., ГК, 1-о отд.

Определение № 89/22.05.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 1464/2017 г., ГК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 280, ал. 2, т. 2 ГПК чл. 40 ЗУЕС [чл. 280, ал. 2, т. 2 ГПК] Не подлежат на … Continue reading

Граждански процес, Гражданско право ,

Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите, общия режим на задълженията и тяхното доказване (част II)

(превод на Добри Тенев и Злати Ангелов)   Параграф 2 – Представителство Чл. 1153. Представителят, овластен от закона, съдебен акт или договор, може да действа само в границите на предоставените му правомощия. Чл. 1154. (1) Когато представителят действа от името … Continue reading

Гражданско право, Облигационно право ,

Участието на юридически събития и юридически постъпки във фактическия състав на заобикаляне на закона

(доклад, изнесен на Юбилейната конференция по повод 25 г. УНСС-"Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба ", проведена на 24.11.2016 г.)   1. Във фактическия състав на заобикалянето на закона поначало се включват наличието на няколко (две или повече) … Continue reading

Гражданско право ,