Category Archives: Граждански процес

Определение № 89/22.05.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 1464/2017 г., ГК, 1-о отд.

Определение № 89/22.05.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 1464/2017 г., ГК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 280, ал. 2, т. 2 ГПК чл. 40 ЗУЕС [чл. 280, ал. 2, т. 2 ГПК] Не подлежат на … Continue reading

Граждански процес, Гражданско право ,

Решение № 25/03.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 60208/2016 г., ГК, 2-о отд.

Решение № 25/03.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 60208/2016 г., ГК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 43 ЗЧСИ чл. 42, ал. 2 ГПК чл. 50 ЗННД чл. 569, т. 3 ГПК чл. 60, ал. 2 ЗКИ … Continue reading

Граждански процес, Облигационно право ,

Определение № 131/13.03.2017 г. на ВКС по ч. търг. дело № 189/2017 г., ТК, 2-о отд.

Определение № 131/13.03.2017 г. на ВКС по ч. търг. дело № 189/2017 г., ТК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 517, ал. 4 ГПК чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК [чл. 517, ал. 4 ГПК] Когато изпълнението е … Continue reading

Граждански процес ,

Определение № 122/14.03.2017 г. на ВКС по ч. търг. дело № 163/2017 г., ТК, 1-о отд.

Определение № 122/14.03.2017 г. на ВКС по ч. търг. дело № 163/2017 г., ТК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 171 ЗЗД чл. 4, б. „л“ ПВ чл. 16, ал. 1 ТЗ [чл. 171 ЗЗД] Прехвърлянето и залагането на … Continue reading

Граждански процес, Облигационно право, Търговско право ,

Решение № 93/02.05.2017 г. на ВКС по търг. дело № 53672/2015 г., ГК, 4-о отд.

Решение № 93/02.05.2017 г. на ВКС по търг. дело № 53672/2015 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 147, ал. 1 ЗЗД [чл. 147, ал. 1 ЗЗД] Поръчителят остава задължен и след падежа на главното задължение, ако кредиторът … Continue reading

Граждански процес, Облигационно право, Търговско право ,

Определение № 65/06.03.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 318/2017 г., ГК, 3-о отд.

Определение № 65/06.03.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 318/2017 г., ГК, 3-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 210, ал. 2 ГПК [чл. 210, ал. 2 ГПК] Когато предявените искове не подлежат на разглеждане по реда на … Continue reading

Граждански процес ,

Решение № 28/15.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2872/2016 г., ГК, 1-о отд.

Решение № 28/15.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2872/2016 г., ГК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 269 ГПК [чл. 269] Въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта – в обжалваната му … Continue reading

Граждански процес ,