Category Archives: Биоправо

Списък на книги в областта на биоетиката и биоправото

Завинаги само твоя (2014)   Автор: Луис О'Нийл Оригинално заглавие: "Only ever yours" (английски език) Превод: 2015, Надя Баева Резюме:  Книгата ни представя антиутопия на патриахалността: в един свят, управляван от Бащата – върховен политически лидер на Еврозоната, жените са оцелели … Continue reading

Биоправо

Интелигентните роботи и светът на технологичната нормативност

(доклад, изнесен на Четвъртата национална конференция по биоетика и биоправо: 21.10.2016) (текстът е публикуван за пръв път в Ставру, Ст. М. Станкова, П. Михова (съст.) Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето. Сборник доклади от IV Национална … Continue reading

Биоправо, Европейско право, Философия ,

Някои проблеми при правната уредба на евтаназията в ЕС

  1. Въведение   Независимо от споделяните общи ценности от държавите-членки на ЕС и хармонизираната правна уредба, в редица области съществуват разлики в законодателството на държавите-членки, като например относно абортите, легализирането на наркотични вещества, браковете на лица от същия пол … Continue reading

Биоправо, Медицинско право ,

Решение на Съда по настойничество в Алгеро по случая Нуволи

превод: Полина Петкова   РАЙОНЕН СЪД САСАРИ, ОТДЕЛЕНИЕ НА ГРАД АЛГЕРО Решение № 99/07 (R.N.C. r.g. 11/07 R.) за назначаване на подкрепящо лице     Съдията по настойничество ДОПУСКА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ДЕЛОТО   Магдалена Соро, родена на 20-и юни 1950 … Continue reading

Биоправо , ,

Медицинските социални мрежи като модерни практики в бъдещето – биоетични и правни аспекти

(Александра Цветкова, Мария Петрова – статията е изнесена като доклад на Четвъртата национална конференция по биоетика и биоправо "Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето", 21.10.2017)   Медицински социални мрежи – предимства и недостатъци на модерните практики … Continue reading

Биоправо , ,

Връзката бедност-здравен статус на жените пенсионери в България

Фокус на настоящото изследване са проблемите, пред които са изправени жените пенсионери, а именно по-ниските размери на полагаемите им се пенсионни обезщетения и по-високият риск от бедност. Интересът към този проблем се обуславя от все още слабо коментираните в България … Continue reading

Биоправо

Derechos de la naturaleza – entre la escatologia ecologica y la teoria legal

(The article was published in Bulgarian: "Права на природата – насред екологичната есхатология и правната теория?", in journal Sociological Problems, 2016, № 1-2, p. 146-166)   Autor: Stoyán Stavru, doctor en Filosofía y doctor en Derecho Traducción del búlgaro al español: Nikolay … Continue reading

Биоправо, Вещно право, Гражданско право ,