Category Archives: Библиографии

Библиография на публикации за давността (придобивна и погасителна) до 1951 г.

Библиографията включва публикации, посветени на придобивната и погасителната давност. В библиографията съм включил и някои публикации по свързани въпроси на вещното право (вещи с особен режим с оглед тяхното придобиване). Библиографията не претендира за изчерпателност. Благодаря за бележките на Делян … Continue reading

Библиографии , , ,

Библиография на публикации по българско обичайно право

(края на 19 в.-първата половина на 20 в.)[1]   Алексиев, Вл. Един спогодителен дарствен акт (правен паметник на по-новото време). – Правна мисъл, г. VI, 1940, кн. 1. Аргиров, С. Два стари еснафски устава. – Периодическо списание на Българското книжовно … Continue reading

Библиографии

Архив за правни науки. Библиография (1940-1943)

  Списание „Архив за правни науки“ започва да излиза от печат през есента на 1940 г. като продължител на сп. „Юридически архив“ (1929-1940). Негов редактор е проф. Любен Диков, а постоянни сътрудници проф. Любомир Владикин, проф. Димитър Силяновски, проф. Петко … Continue reading

Библиографии, Вещно право, Граждански процес, Гражданско право, Конституционно право, Облигационно право, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право