За: Румен Неков

Творческа автобиография
Още няколко думи за мен
Вярвам, че сами трябва да търсим истината. А последната винаги се открива в детайлите. Проявявам сериозен интерес към спортното право – отрасъл, който прохожда с малки, но уверени крачки на българската правна сцена. В ChallengingTheLaw.com ще направя опит да разгледам интересните въпроси, които поставя уредбата на обществените отношения в спорта. Интерес за мен представляват, разбира се, и други области на правото – облигационно право, вещно право, изпълнителен процес...

Публикации от Румен Неков: