От лекционната зала към болничната стая

                                                                       

 С неимоверния напредък на медицинските технологии, нарастващите цени на здравните грижи, недостига на ресурси и увеличаващите се очаквания на обществото спрямо здравните системи, клиничната практика стана твърде усложнена и често медицинските професионалисти са изправени пред дилеми, които излизат извън рамките на клиничните решения и изискват етична чувствителност и морално разсъждаване. В такъв контекст медицинските работници, самите пациенти и семействата им все по-често търсят етична консултация 1. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Медицинско право

Civil Society, Parliamentary Democracy and Political Parties in a Transition Period

                                                                          civil_society, parliament_democracy_i_kyosev

 

In the political reality of Central and Eastern European countries there is a very popular term, depicting the period followed the socialist era. That is the term “transition”. This short word comprises an essence of a complicated socio-political transformational process. The transition is characterised with crucial political, economical, institutional and legislative transformation. Communist party was deprived from its dominating position in state governance and in social life. Communist state order, hierarchy and secret service were transformed. The population was pushed into dramatic ideological and even interpersonal controversies. As it is stated in the doctrine: “Political division harms both the state and civil society and mostly the latter”[1]. We became witnesses of property change (from state governed economy to private companies and individual owners) and unprecedented change of political, legal-normative and social values. The legislation changes, especially in the field of political relations become more and more frequent[2]. These processes take the scholar’s attention and provoke scholar’s mind to theoretical legal-political analysis, conclusions and suggestions. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Конституционно право

Спиране на гражданско дело по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК

Spirane_Proizvodstvo_Vasil_Petrov

 

1. Непосредствен повод за написването на следващите кратки бележки са две тълкувателни дела, образувани от председателя на ВКС след сезиране от председателите на ГК и ТК на ВКС с искане за постановяване на тълкувателни решения – тълк.д. № 8/2013 г., ОСГТК, и тълк.д. № 2/2014 г., ОСГТК.

Първото тълк.дело е образувано с разпореждане от 30.10.2013 г. на председателя на ВКС по въпросите: 1. В кой стадий на производството същото подлежи на спиране поради образувано тълкувателно дело пред ВКС по въпрос от обуславящо за спора значение?. 2. Подлежи ли на обжалване определението за спиране на производството поради образувано тълкувателно дело пред ВКС по въпрос от обуславящо за спора значение. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Граждански процес

Проблемът за лекарската грешка

                                                                                                                                                                        

Едва ли има нещо по-ценно от човешкия живот и здраве. Затова модерните правови държави установяват редица актове както на вътрешното, така и на международното право, които закрилят и закрепват тези блага. Те предвиждат също и защита и санкции при тяхното накърняване. В тази връзка изключително интересен е въпросът каква защита дава законът при увреждане на живота и здравето на човека от хората, които би следвало да спомагат за тяхното опазване, а именно медицинските специалисти.

В последните години обаче се забелязва увеличение на случаите на лекарска грешка. Едва ли има човек, който да не е чувал от медии, познати, близки за редица фрапиращи случаи на лекарска грешка, довели до смърт или сериозни увреждания на здравето и телесната цялост на човека. Едва ли има някой, който да не е чувал за неоправдани откази от оказване на медицинска помощ на нуждаещо се лице или проява на неуважение към пациента и високомерно поведение от представителите на медицинската гилдия. Все поведение, противоположно на онова, в което медиците са се клели при полагане на Хипократовата клетва. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Медицинско право ,

Тероризмът като патология?

terrorism_as_patology_Yotov

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Критика и хуманизъм“, кн. 17, бр. 1, 2004, 143-154)

Спомням си как един мой чичо, напет и стриктен висш военен, ми направи забележка: „Мойто момче, самолетите не хвърлят бомби, а ги пускат. Партизаните ги хвърлят”. Не мога да си обясня защо каза „партизани”, а не примерно „войници”. Навярно защото понятието „партизани” е толкова тясно, че предварително изключва възможността да включва дейности като „пускане” на бомби. Не ми се искаше да загубя семантичната война, затова реагирах, като пренесох разговора в полето на нова тема: „А терористите? Те хвърлят или пускат бомбите?” Чичо ми се замисли и загадъчно приключи разговора: „Зависи. Ама ще ти обясня като се пенсионирам”. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Информационно право

Вътрешно убеждение на съда в модерната правова държава

     vatreshno-ubejdenie_sudia

 

Принципът за вътрешното убеждение е застъпен както в гражданския, така и в наказателния процес. Той е един от основните принципи, върху които се гради модерната демократична правова държава. На тази плоскост е притеснителен фактът, че положенията относно вътрешното убеждение на съдията не са разгледани подробно и в пълнота от българската правна литература. Дискреционната власт на съда е гарант, че последният не е просто приложител на правните норми, създадени от законодателя.

През годините и в зависимост от правната система „думата” на съдията е имала различна тежест и различни ограничения. Днес усмотрението на съда в българската правораздавателна система се ограничава от закона, спорния предмет, въведен от страните по делото, и доказателствата по конкретния случай. В тези рамки той има свобода на вътрешното убеждение – в зависимост от съответната хипотеза тази свобода може да бъде по-голяма или по-малка, така също може и въобще да я няма, но не може да е неограничена. Налице са пропуски или непълноти в нормативната уредба на този институт, които ще бъдат разгледани в по-нататъшното изложение. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Граждански процес

“Видения в Кутията на Пандора. Биоправо”

Видения в Кутията на Пандора. биоправо

 

Ако биоетиката е наука за спасяване на човека, биоправото е технологията на това спасяване, в която често „спасителната“ мисия се провокира от въпросите кого спасяваме, от какво го спасяваме, иска ли той да го спасим и пр. …

 

Като оставям на страна въпросът „Да го има ли изобщо?“, който неведнъж вече беше обсъждан, с настоящите кратки бележки бих искал да представя съдържащите се в биоправото специфични провокации към правото изобщо, чрез обединяването им в две „анти“ и в две „про“: Continue reading

GD Star Rating
loading...
Биоправо